Första gången?
Kul att du har hittat till oss! Vi finns här
för såväl nybörjare som erfarna klättrare.                
Du behöver inte boka för att klättra men
känner du dig osäker på sporten kan du
boka en introduktionskurs. Mer info hittar
du under "grupper/kurser". 

Vad är bouldering?
Bouldering är en klätterform som sker utan rep med mjuka mattor under. 

Våra väggar är ca. 4.5 meter höga. 


 

Hur fungerar ett problem?
Ett problem utgörs av en greppserie i samma färg, färgen på greppen har därmed inget att göra med problemets svårighetsgrad. 
Du startar med händerna på det/de grepp med tejpmarkering. Fötterna placerar du på valfria grepp (i samma färg som problemet). När du kommit av mattan är det bara att börja klättra uppåt. 
Problemet slutar med att stabilt placera båda händerna på det grepp med en tejpmarkering. Finns ingen sådan, ska du avsluta på väggens kant. 

Våra grader
Det gradsystem vi använder på Bouldering Sthlm är ett färgsystem där färgen på tejpen anger svårighetsgraden. Är du bekant med ett annat system kommer här en jämförelse. 

Vett och ettiket

  • Inga föremål på mattan, förutom krita!
  • Gå aldrig under någon som klättar!